Kovošrot, sběrné suroviny, odpady Metal scrap

Češi produkují stále více odpadů

Z analýzy odpadového hospodářství vyplývá, že každý Čech vyprodukuje v průměru již 530 kg odpadu ročně.

Ještě před dvěma lety jsme přitom v Unii patřili k nejmenším producentům odpadů s 330 kg na hlavu ročně. Současnou produkcí se ČR dostává téměř na průměr EU, který činí 534 kg na jednoho obyvatele. Jaká je příčina tak dramatického růstu množství komunálního odpadu?


Lidé však z roku na rok neprodukují víc odpadů. Jde jen o to, do jakých kolonek ve statistice dáme konkrétní čísla. V porovnání s ostatními zeměmi EU není u nás životní úroveň o tolik nižší, aby to opravňovalo k tak nízké produkci KO, která je deklarována ve statistice. A je to tím, že se do množství nezapočítávají ty odpady, které jsou tam započítávány v EU. Statistika nemůže vycházet jen ze zbytkového směsného komunálního odpadu, tj. jednoho katalogového čísla, ale z celkové produkce komunálního odpadu, do níž se započítají i obaly, zpětné odběry a další složky.

Ať zvolíme jakýkoliv způsob likvidace odpadu, vždy je na prvním místě recyklace druhotně využitelných složek (sklo, papír, biosložky ke kompostování). V ČR se recykluje zhruba 20 procent z celkové roční produkce odpadů. Jenže pouhá recyklace neřeší jak naložit s drtivou většinou odpadu. Ani v nejvyspělejších státech se sofistikovaným systémem KO se nepodařilo dosáhnout materiálového využití vyššího než padesát procent. V Rakousku platí od roku 2004 zákaz skládkování pro biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu - resp. nesmějí skládkovat odpad s obsahem BRKO vyšším než 5 %. Bylo proto nutné rychle realizovat zařízení za zpracování odpadů, z nichž se uplatnily mechanicko-biologické úpravy a spalovny. Po několika letech provozu je podle zástupců firmy jasné, že cesta MBÚ byla chybná. Komunální odpad se do této technologie přiváží a zpracovává za značných nákladů na dopravu a energie. Nakonec se polovina vstupního objemu musí spálit, protože má moc BRKO a nesmí být uložena na skládku.

V Česku je zatím skládkování nejrozšířenějším řešením komunálních odpadů. Skládky se ale musí ještě 30 let po svém naplnění bedlivě monitorovat a draze rekultivovat. Naproti tomu moderní centra pro energetické využívání odpadů vypouštějí výrazně méně emisí než většina tepláren a jiných lokálních energetických zdrojů na tuhá paliva, a obyvatelé z nich získávají teplo a elektřinu.
Recyklace všech odpadů je cesta k bezpečnějšímu a ekologičtějšímu životu nejen pro nás, ale především  pro další generace.
 
CELKOVÁ ROČNÍ PRODUKCE ODPADŮ V ČR: 5,3 MILIONŮ TUN
Recyklováno: 1,1 milionů tun
Skládkováno: 3,4 milionů tun
Energeticky využito (spáleno): 0,8 milionů tun


Autoři: - jhm -

Obchod, demolice Ekologická likvidace autovraků
Na kole dětem Podporujeme Unicef

Stavíme, budujeme - první rok za námi....

... přečíst

100 let! Chceme vás opět potěšit!

... přečíst

Roztočili jsme pomocné šlapky

... přečíst

Chceš být s námi Na šrot?!

... přečíst

Nemohli jsme chybět! Veletrh práce 2016

... přečíst

firemní certifikáty mapka provozoven zelená firma mapka provozoven