Kovošrot, sběrné suroviny, odpady Metal scrap

Company values

 

Být trvale nejlepší

 Our company´s main objective is to be permanently the best and leading company in the field of re-processing metal scrap beyond the boundaries of the Ústí n. L. region.

 

 

Our company employees´values:

Zákazníci hradí naše mzdy a platy, musíme tedy dělat vše, co je třeba, aby byli spokojeni!

 

 

 
 1. The clients give us money for our salaries and wages and therefore we are supposed to do our best to meet their requirements. 

 

 

 

 

   1.Svou činností aktivně napomáháme ke zlepšení životního prostředí a jeho zachování pro budoucí generace.

 

 

 2. While working for our company we are actively involved in the process of improving our living environment and its preservation for future generation.

 

 

 

 

 Každá práce v této firmě je podstatná a důležitá, tedy i moje práce je tady rozhodující!

 

 

 3.Everyone´s work in the company is essential and important therefore my work is of crucial value for the company as well. 

 

 

 

 

 Nesu odpovědnost za problémy a jejich řešení.

 

 

 4. I am responsible for any possible problems and their solutions.

 

 

 

 

Patřím k týmu - prohrajeme nebo uspějeme společně.

 

 

 5. I am a part of the team - we fail or succeed together. 

 

 

 

 

 

Neustále se duševně i profesně rozvíjet je součástí mé práce.

 

 

 

  6. Developing my mental and professional skills is an essential part of my work for all the time.

 

 

 

 Pracuji a chovám se tak, abych byl hrdý na svou firmu a firma na mne!

 

 

 7. My work makes me feel proud of the company and I also do my best to make my company be proud of me. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecological disposal of cars

Stavíme, budujeme - první rok za námi....

... přečíst

100 let! Chceme vás opět potěšit!

... přečíst

Roztočili jsme pomocné šlapky

... přečíst

Chceš být s námi Na šrot?!

... přečíst

Nemohli jsme chybět! Veletrh práce 2016

... přečíst

firemní certifikáty mapka provozoven mapka provozoven