Kovošrot, sběrné suroviny, odpady Metal scrap

DARUJ ŽIVOT - základní informace

Transplantace krvetvorných buněk od zdravého nepříbuzného dárce je často poslední nadějí pro pacienty, které jiným způsobem vyléčit nelze.

Cíl: rozšířit celonárodní registr dárců kostní dřeně (IKEM) a najít dárce pro akutní případy

KOSTNÍ DŘEŇ

Kostní dřeň je houbovitá tkáň uvnitř kostí. V kostní dřeni jsou obsaženy kmenové nebo také krvetvorné buňky. Tyto buňky jsou „mateřskými“ buňkami, ze kterých se vyvíjejí všechny krevní elementy

  • bílé krvinky (leukocyty) = podílí se na fungování imunitního systému
  • červené krvinky (erytrocyty) = zajišťují přenos kyslíku v organismu
  • krevní destičky (trombocyty) = podílí se na procesu zástavy krvácení a srážení krve

Bez kostní dřeně a její schopnosti vytvářet a obnovovat zásobu krevních buněk je lidský organismus těžce poškozen a ohrožují ho sebemenší infekce.

TRANSPLANTACE KRVETVORNÝCH BUNĚK / KOSTNÍ DŘENĚ

Jedná se o nahrazení nemocných krvetvorných buněk pacienta buňkami zdravými. Aby mohla být transplantace úspěšná, musí se dárce a pacient co nejvíce shodovat v systému tkáňových HLA znaků (Human Leukocyte Antigen).
Vhodný dárce se zpravidla nejprve hledá mezi příbuznými. Největší pravděpodobnost shody je mezi sourozenci (HLA znaky dědíme po rodičích). V případě, že se dárce v rodině nenajde, začíná se vyhledávat mezi nepříbuznými dárci v databázi registru.
Dárcovské buňky se pak získávají odběrem přímo z kostní dřeně nebo separací z periferní krve. V určitých případech mohou být zdrojem buněk pro transplantaci buňky pupečníkové krve.
Získané krvetvorné buňky se na první pohled neliší od krve a pacientovi se podají do žíly jako běžná transfúze.

Obchod, demolice Ekologická likvidace autovraků
Na kole dětem Podporujeme Unicef

Stavíme, budujeme - první rok za námi....

... přečíst

100 let! Chceme vás opět potěšit!

... přečíst

Roztočili jsme pomocné šlapky

... přečíst

Chceš být s námi Na šrot?!

... přečíst

Nemohli jsme chybět! Veletrh práce 2016

... přečíst

firemní certifikáty mapka provozoven zelená firma mapka provozoven