Kovošrot, sběrné suroviny, odpady Metal scrap

DARUJ ŽIVOT - základní informace

Transplantace krvetvorných buněk od zdravého nepříbuzného dárce je často poslední nadějí pro pacienty, které jiným způsobem vyléčit nelze.

Cíl: rozšířit celonárodní registr dárců kostní dřeně (IKEM) a najít dárce pro akutní případy

KOSTNÍ DŘEŇ

Kostní dřeň je houbovitá tkáň uvnitř kostí. V kostní dřeni jsou obsaženy kmenové nebo také krvetvorné buňky. Tyto buňky jsou „mateřskými“ buňkami, ze kterých se vyvíjejí všechny krevní elementy

  • bílé krvinky (leukocyty) = podílí se na fungování imunitního systému
  • červené krvinky (erytrocyty) = zajišťují přenos kyslíku v organismu
  • krevní destičky (trombocyty) = podílí se na procesu zástavy krvácení a srážení krve

Bez kostní dřeně a její schopnosti vytvářet a obnovovat zásobu krevních buněk je lidský organismus těžce poškozen a ohrožují ho sebemenší infekce.

TRANSPLANTACE KRVETVORNÝCH BUNĚK / KOSTNÍ DŘENĚ

Jedná se o nahrazení nemocných krvetvorných buněk pacienta buňkami zdravými. Aby mohla být transplantace úspěšná, musí se dárce a pacient co nejvíce shodovat v systému tkáňových HLA znaků (Human Leukocyte Antigen).
Vhodný dárce se zpravidla nejprve hledá mezi příbuznými. Největší pravděpodobnost shody je mezi sourozenci (HLA znaky dědíme po rodičích). V případě, že se dárce v rodině nenajde, začíná se vyhledávat mezi nepříbuznými dárci v databázi registru.
Dárcovské buňky se pak získávají odběrem přímo z kostní dřeně nebo separací z periferní krve. V určitých případech mohou být zdrojem buněk pro transplantaci buňky pupečníkové krve.
Získané krvetvorné buňky se na první pohled neliší od krve a pacientovi se podají do žíly jako běžná transfúze.

Obchod, demolice Ekologická likvidace autovraků
Na kole dětem Podporujeme Unicef

Přesouváme se do nového!

... přečíst

Roztočili jsme pomocné šlapky

... přečíst

Chceš být s námi Na šrot?!

... přečíst

Nemohli jsme chybět! Veletrh práce 2016

... přečíst

Zajímavá nabídka pronájmu ploch v Krupce u Teplic

... přečíst

firemní certifikáty mapka provozoven zelená firma mapka provozoven