Kovošrot, sběrné suroviny, odpady Metal scrap

Ekologie a recyklace

Zpracování kovového odpadu šetří primární zdroje - při tavení kovových odpadů je výrazně (až o 60%) sníženo množství spotřebované energie než při využití primárních zdrojů. Kovošrot se tak tedy stává surovinou i zdrojem energie, a tím aktivně chrání životní prostředí.

O dodržování ekologických podmínek při zpracování a recyklaci kovových odpadů se ve firmě

Metallplast-Recykling, spol. s. r. o. starají vysoce kvalifikovaní odborníci s dlouholetou praxí a smyslem pro zodpovědnost, kteří se neustále vzdělávají v oboru. Tím je garantována práce odpovídající nejpřísnějším ekologickým normám.

Ochrana životního prostředí je pro nás prioritou a naprostou samozřejmostí.

Jsme držiteli certifikátů  ISO 9001 a ISO 14001.

„Poradenství v oblasti ŽP“

Nabízíme komplexní poradenské služby v rámci všech složkových zákonů v oblasti ŽP. Zákazníkovi vždy nabídku služeb tvoříme dle předmětu jeho podnikání a tzv. „na míru“. Jsme schopni převzít kompletní povinnosti v oblasti životního prostředí tak, aby se zákazník mohl soustředit pouze na předmět svého podnikání.

Nabízíme jednorázovou, ale i dlouhodobou spolupráci. Našimi hlavními specializacemi jsou:

Odpadové hospodářství

 • Vedení průběžné evidence o produkci a nakládání s odpady

 • Tvorba ročního hlášení

 • Zajištění výkonu odpadového hospodáře

 • Vypracování provozní řádů a havarijních plánů

 • Zajištění právních požadavků při realizaci zařízení ke sběru autovraků

 • Poradenství při nakládání s autovraky

 • Zajištění právních požadavků při realizaci mobilního sběru odpadu

 • Vypracování výkazu pro Český statistický úřad

 • Poradenství při zařazovaní odpadů dle katalogu odpadů

 • Zpracování koncepce nakládání s odpady

 • Zpracování koncepce pro minimalizaci a prevenci vzniku odpadů v podniku

 • Zpracování rizik při nakládání s nebezpečnými odpady a jejich zařazení pod zvláštní právní předpisy

 • Výkon kontroly vlivů nakládání s odpady v podniku

 • Zajištění školení zaměstnanců o nakládání s odpady

 • Zpracování podnikové směrnice o odpadech

 • Zastupování společnosti při jednání s kontrolními orgány

 • Podávání informací při změně právních požadavků

 • Pravidelná kontrolní činnosti v oblasti odpadového hospodářství

   

  Posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA)

 • Identifikace činností, které podléhají posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.

 • Zpracování žádostí o informaci, zda záměr podléhá posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.

 • Zpracování oznámení podlimitního záměru

 • Zpracování oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb.

 • Zastupování podniku při komunikaci se zástupci státní správy

foto provozu

 

Obchod, demolice Ekologická likvidace autovraků
Na kole dětem Podporujeme Unicef

Stavíme, budujeme - první rok za námi....

... přečíst

100 let! Chceme vás opět potěšit!

... přečíst

Roztočili jsme pomocné šlapky

... přečíst

Chceš být s námi Na šrot?!

... přečíst

Nemohli jsme chybět! Veletrh práce 2016

... přečíst

firemní certifikáty mapka provozoven zelená firma mapka provozoven