Kovošrot, sběrné suroviny, odpady Metal scrap

Ekologie a recyklace

Zpracování kovového odpadu šetří primární zdroje - při tavení kovových odpadů je výrazně (až o 60%) sníženo množství spotřebované energie než při využití primárních zdrojů. Kovošrot se tak tedy stává surovinou i zdrojem energie, a tím aktivně chrání životní prostředí.

O dodržování ekologických podmínek při zpracování a recyklaci kovových odpadů se ve firmě

Metallplast-Recykling, spol. s. r. o. starají vysoce kvalifikovaní odborníci s dlouholetou praxí a smyslem pro zodpovědnost, kteří se neustále vzdělávají v oboru. Tím je garantována práce odpovídající nejpřísnějším ekologickým normám.

Ochrana životního prostředí je pro nás prioritou a naprostou samozřejmostí.

Jsme držiteli certifikátů  ISO 9001 a ISO 14001.

„Poradenství v oblasti ŽP“

Nabízíme komplexní poradenské služby v rámci všech složkových zákonů v oblasti ŽP. Zákazníkovi vždy nabídku služeb tvoříme dle předmětu jeho podnikání a tzv. „na míru“. Jsme schopni převzít kompletní povinnosti v oblasti životního prostředí tak, aby se zákazník mohl soustředit pouze na předmět svého podnikání.

Nabízíme jednorázovou, ale i dlouhodobou spolupráci. Našimi hlavními specializacemi jsou:

Odpadové hospodářství

 • Vedení průběžné evidence o produkci a nakládání s odpady

 • Tvorba ročního hlášení

 • Zajištění výkonu odpadového hospodáře

 • Vypracování provozní řádů a havarijních plánů

 • Zajištění právních požadavků při realizaci zařízení ke sběru autovraků

 • Poradenství při nakládání s autovraky

 • Zajištění právních požadavků při realizaci mobilního sběru odpadu

 • Vypracování výkazu pro Český statistický úřad

 • Poradenství při zařazovaní odpadů dle katalogu odpadů

 • Zpracování koncepce nakládání s odpady

 • Zpracování koncepce pro minimalizaci a prevenci vzniku odpadů v podniku

 • Zpracování rizik při nakládání s nebezpečnými odpady a jejich zařazení pod zvláštní právní předpisy

 • Výkon kontroly vlivů nakládání s odpady v podniku

 • Zajištění školení zaměstnanců o nakládání s odpady

 • Zpracování podnikové směrnice o odpadech

 • Zastupování společnosti při jednání s kontrolními orgány

 • Podávání informací při změně právních požadavků

 • Pravidelná kontrolní činnosti v oblasti odpadového hospodářství

   

  Posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA)

 • Identifikace činností, které podléhají posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.

 • Zpracování žádostí o informaci, zda záměr podléhá posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.

 • Zpracování oznámení podlimitního záměru

 • Zpracování oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb.

 • Zastupování podniku při komunikaci se zástupci státní správy

foto provozu

 

Obchod, demolice Ekologická likvidace autovraků
Na kole dětem Podporujeme Unicef

Přesouváme se do nového!

... přečíst

Roztočili jsme pomocné šlapky

... přečíst

Chceš být s námi Na šrot?!

... přečíst

Nemohli jsme chybět! Veletrh práce 2016

... přečíst

Zajímavá nabídka pronájmu ploch v Krupce u Teplic

... přečíst

firemní certifikáty mapka provozoven zelená firma mapka provozoven