Kovošrot, sběrné suroviny, odpady Metal scrap

Měřidla

Všechny provozovny společnosti jsou vybaveny mostovou váhou pro účely výkupu většího množství materiálu, stejně tak i váhami škálovými popř. digitálními, sloužícími k určení váhy malého množství odebíraného materiálu. Všechny používané váhy mají platné ověření Českým metrologickým institutem.

Společnost Metallplast-Recykling, s. r.o.  je schopna určit chemické složení a deklarovat kvalitu odebíraného a dodávaného materiálu. Pro zjištění chemické analýzy jsou využívány následující měřící přístroje:

  • Optický emisní Spektrometr PMI Master pracující na bázi elektrického oblouku.
  • Sigmatest 2.068 a Sigmatest 2.069 jsou vířivoproudé přístroje, které měří elektrickou vodivost neželezných kovů na základě komplexní impedance měřící sondy.
  • Ruční rentgenfluorescenční analyzátory X-MET 3000TX a XMET 3000TX+ pracují na principu energiově disperzní rentgenové fluorescence.

 

Obchod, demolice Ekologická likvidace autovraků
Na kole dětem Podporujeme Unicef

Stavíme, budujeme - první rok za námi....

... přečíst

100 let! Chceme vás opět potěšit!

... přečíst

Roztočili jsme pomocné šlapky

... přečíst

Chceš být s námi Na šrot?!

... přečíst

Nemohli jsme chybět! Veletrh práce 2016

... přečíst

firemní certifikáty mapka provozoven zelená firma mapka provozoven