Kovošrot, sběrné suroviny, odpady Metal scrap

Od 1. 5. 2014 jsme otevřeli novou provozovnu v obci KROPÁČOVA VRUTICE.

Adresa:

Střížovice 56 (místní část), 294 79 Kropáčova Vrutice

Kontaktní osoba: František Šindelář, 773 546 546

Účel zařízení:

Zařízení je určeno ke sběru a výkupu odpadů. Vykupované odpady jsou následně předány oprávněným osobám k jejich dalšímu využití. Odpady budou vytříděny a soustřeďovány v kontejnerech nebo nádobách k tomu určených.

Vybavení:

V areálu zařízení jsou instalovány následující váhy:

 • váha Transporta do 500 kg,

 • váha mostová do 40 t,

 • váha APF do 60 kg

   

  Vykupované odpady:

  12 01 01 (O)                       Piliny a třísky železných kovů

  12 01 03 (O)                       Piliny a třísky neželezných kovů

  12 01 05 (O)                       Plastové hobliny a třísky

  15 01 01 (O)                       Papírové a lepenkové obaly

  15 01 02 (O)                       Plastové obaly

  15 01 04 (O)                       Kovové obaly

  16 01 17 (O)                       Železné kovy

  16 01 18 (O)                       Neželezné kovy

  16 01 19 (O)                       Plasty

  16 02 14 (O)                       Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13

  16 06 01 (N)                       Olověné akumulátory

  16 06 02 (N)                       Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

  17 04 01 (O)                       Měď, bronz, mosaz

  17 04 02 (O)                       Hliník

  17 04 03 (O)                       Olovo

  17 04 04 (O)                       Zinek

  17 04 05 (O)                       Železo a ocel

  17 04 06 (O)                       Cín

  17 04 07 (O)                       Směsné kovy

  17 04 11 (O)                       Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

  19 10 01 (O)                       Železný a ocelový odpad

  19 10 02 (O)                       Neželezný odpad

  19 12 01 (O)                       Papír a lepenka

  19 12 02 (O)                       Železné kovy

  19 12 03 (O)                       Neželezné kovy

  20 01 01 (O)                       Papír a lepenka

  20 01 36 (O)                       Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

  20 01 39 (O)                       Plasty

  20 01 40 (O)                       Kovy

   

Obchod, demolice Ekologická likvidace autovraků
Na kole dětem Podporujeme Unicef

Stavíme, budujeme - první rok za námi....

... přečíst

100 let! Chceme vás opět potěšit!

... přečíst

Roztočili jsme pomocné šlapky

... přečíst

Chceš být s námi Na šrot?!

... přečíst

Nemohli jsme chybět! Veletrh práce 2016

... přečíst

firemní certifikáty mapka provozoven zelená firma mapka provozoven