Kovošrot, sběrné suroviny, odpady Metal scrap

Podporujeme UNICEF

Počátkem roku 2013 jsme navázali spolupráci s organizací UNICEF, abychom jí pomohli podpořit dobrou věc a naplňovat tak její hlavní poslání – podílet se na vymýcení či alespoň eliminaci překážek, které dětem ze 157 nejchudších zemí světa staví do cesty ke šťastnému životu chudoba, nemoci, násilí a diskriminace. Zakoupili jsme pro děti očkovací vakcíny proti spalničkám, dětské mozkové obrně, tablety na čistění vody (jejíž dostupnost je pro tamější děti mnohdy životní záchranou), poslali prostředky ke zlepšení zdravotní péče, pomohli jsme některému z dětí ke školnímu vzdělávání. Jsou to jen kapky naděje, ale bez kapek by nebylo moře…..

Na konto Unicef zřízené pro podporu likvidace následků ničivého tajfunu Haiyan na Filipínách jsme zaslali fimnanční obnos a nadále na konto přispíváme prostřednictví klientů, kdy za každý odevzdaný autovrak do naší společnosti je odesílána DMS na podporu obnovy života na Filipínách.  

Podpořit snahu Unicef jsme se rozhodli i v období Vánoc. Klasické vánoční dárky pro obchodní partnery jsme vyměnili za příspěvek na životně důležité potřeby nejchudším dětem světa. Věříme, že pro ně budou dárkem nejcennějším. Věříme, že dětem pomáháme, aby byly šťastnější. 

Děkujeme Vám všem za spolupráci v roce 2013.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Certifikát Unicef

Obchod, demolice Ekologická likvidace autovraků
Na kole dětem Podporujeme Unicef

Stavíme, budujeme - první rok za námi....

... přečíst

100 let! Chceme vás opět potěšit!

... přečíst

Roztočili jsme pomocné šlapky

... přečíst

Chceš být s námi Na šrot?!

... přečíst

Nemohli jsme chybět! Veletrh práce 2016

... přečíst

firemní certifikáty mapka provozoven zelená firma mapka provozoven