Kovošrot, sběrné suroviny, odpady Metal scrap

The purchased scrap

Waste type code: Waste type name:
12 01 01 (O) Iron filings and facings
12 01 03 (O) Filings and facings of non-iron metals
17 04 01 (O) Copper, bronze, brass
17 04 02 (O) Aluminum
17 04 03 (O) Lead
17 04 04 (O) Zinc
17 04 05 (O) Iron and steel
17 04 06 (O) Tin
17 04 07 (O) Metal mixture
17 04 11 (O) Cables
16 06 01 (N) Lead accumulators
16 06 02 (N) Nickel-cadmium accumulators and batteries
16 02 14 (O) Disabled equipment non-mentioned under the codes 16 02 09 to 16 02 13
20 01 36 (O) Disabled electric and electronic equipment non- Mentioned under the codes 20 01 21, 20 01 23 and 20 01 35.
15 01 01 (O) Paper and pasteboard wrappings
15 01 02 (O) Plastic wrappings
16 01 19 (O) Plastics
17 02 03 (O) Plastics
20 01 39 (O) Plastics

Ecological disposal of cars

Stavíme, budujeme - první rok za námi....

... přečíst

100 let! Chceme vás opět potěšit!

... přečíst

Roztočili jsme pomocné šlapky

... přečíst

Chceš být s námi Na šrot?!

... přečíst

Nemohli jsme chybět! Veletrh práce 2016

... přečíst

firemní certifikáty mapka provozoven mapka provozoven